Jamara rekencoach

In kleine stapjes komen we er wel!

Jamara rekencoach

JaMaRa is een unieke rekenaanpak waarbij ik uit ga van een krachtige, goede basis in getalbegrip, getalinzicht en goed kunnen automatiseren door te werken met een duidelijke links-rechts rekenrichting. Deze aanpak wordt met veel succes al jaren door veel leerkrachten, orthopedagogen, remedial teachers, logopedisten en kindercoaches toegepast. Ik leg een stevig fundament door heel bewust met het lijf, de handen als uitgangspunt te werken, zo concreet en dicht mogelijk bij het kind. Door aan te sluiten bij de rijping van het kind (via reflexen en lateralisatie), het aanvoelen en doorleven van getallen en hoeveelheden kan het kind op een praktische en snelle manier leren rekenen.

Bianca te Velde-Boer is sinds 2012 gecertificeerd coach van de 'ik leer anders' methode van Agnes Oosterveen. Vanuit Praktijk Beeldenstorm geeft zij trainingen op maat.

Contactgegevens

Bianca te Velde-Boer
Roerdomplaan 130
7905EJ Hoogeveen

0528-221 700
biancatevelde@ziggo.nl